Opis

KASOWNIK NR 34 Vier Jahre Generalgouvernement Krakau 26. X. 1943

Kasownik upamiętniający IV rocznicę utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

Koperta ofrankowanaznaczkiami GG GG Mi 105-107.  Na rewersie kasownik odbiorczy Oranienburg