Opis

Protektorat Czech i Moraw – Böhmen und Mähren – BOHEMIA & MORAVIA

Mi. 111-112 Czerwony Krzyż 1942

1994-06