Opis

II Welt Krieg – FRANKREICH LEGION OF FRENCH VOLUNTEERS
Mi. IV- V 1941 ** MNH Flugpostmarken / Par Avion / Poczta lotnicza

The Legion of French Volunteers Against Bolshevism (French: Légion des volontaires français contre le bolchévisme, or LVF) was a collaborationist militia formed from volunteers in Vichy France intended to participate in the German invasion of the Soviet Union as part of the German Army from 1941 to 1944, when the survivors were incorporated into the French Waffen SS Charlamagne Brigade.

Legion Ochotników Francuskich przeciw Bolszewizmowi (franc. Légion des volontaires français contre le bolchévisme lub LVF) był kolaboracyjną milicją utworzoną z ochotników we Francji Vichy, walczącej jako część armii niemieckiej  podczas inwazji na Związek Sowiecki, a następnie przeciw partyzantom na terenie Białorusi. Latem 1944, pozostali przy życiu  żołnerze LVF zostali wcieleni do francuskiej Brygady Waffen SS Charlamagne.