Opis

Koperta z kasownikiem okolicznościowym nr 12 – Ein Jahr NSDAP im Generalgouvernement Krakau 15-17. 8. 41

Kasownik nr 12  upamiętniający I rocznicę utworzenia Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej w Generalnym Gubernatorstwie.