Opis

Generalgouvernement przesyłka sąd grodzki Dienstbrief Gericht Kraków – Bieńczyce 1942

Przesyłka urzędowa z sądu grodzkiego w Krakowie do Bieńczyc.  Zwrot z ciekawą adnotacją – adresat przebywa w wiezieniu w Krakowie.  Koperta ofrankowana znaczkami z serii urzędowej Generalnego Gubernatorstwa tzw. mały dienst