Opis

Generalgouvernement – Emmisionsbank in Polen , Bank Emisyjny Kielce 1941

Koperta firmowa Banku Emisyjnego w Polsce z kasownikiem  Kielce, ofrankowana znaczkiem GG Mi 78

2055-17