Opis

Deutsches Reich Mi 850-853 / 8 Jahre Arbeitsdienst 1943 ** MNH

Reichsarbeitsdienst (RAD), znany również jako Arbeitsdienst, był główną organizacją pracy założoną w Niemczech w okresie narodowego socjalizmu1. Celem RAD było złagodzenie skutków bezrobocia na niemiecką gospodarkę, zmilitaryzowanie siły roboczej i indoktrynacja z ideologią nazistowską. RAD był oficjalną państwową służbą pracy, podzieloną na oddzielne sekcje dla mężczyzn i kobiet.

RAD został utworzony w lipcu 1934 roku jako oficjalna służba pracy państwa i partii. Początkowo był to dobrowolny program, ale w 1935 roku wprowadzono obowiązkową służbę dla wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat. Służba ta trwała sześć miesięcy, po czym mężczyźni przechodzili do służby wojskowej.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)