Opis

Znaczki Deutsches Reich Mi 714-715 Danzig ist Deutch / Ponowne włączenie Gdańska do Rzeszy 1939 **MNH

Wolne Miasto Gdańsk było miastem-państwem utworzonym przez Ligę Narodów po I wojnie światowej. Istniało od 1920 do 1939 roku i było pod administracją Ligi Narodów, choć Polska miała specjalne prawa i uprawnienia. 1 września 1939 roku, na początku II wojny światowej, Gdańsk został przyłączony do III Rzeszy przez Adolfa Hitlera. Ten akt był jednym z pierwszych kroków wojny. Przyłączenie Gdańska do III Rzeszy było upamiętnione przez wydanie 18. 09.1939 roku serii znaczków pocztowych.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)