Opis

DEUTSCHE BESATZUNGSZONE II WELTKRIEG. 14.XI.1941 Komisariat Rzeszy UKRAINE – Komplet znaczków: Mi 1-18 + wydanie uzupełniające Mi 19-20 z 1943 r.

Komisariat Rzeszy Ukraina (RKU, “Reichskommissariat Ukraine”)  został formalnie utworzony 1 września 1941 roku. Objął on swoim zasięgiem duże obszary obecnej Ukrainy, włączając w to m.in. miasta Kijów, Charków, Dniepropietrowsk oraz rozległe obszary dzisiejszej Białorusi i przedwojennej Drugiej Rzeczypospolitej. Niemieckie władze okupacyjne podjęły szereg działań mających na celu podporządkowanie sobie ukraińskiej ludności oraz wykorzystanie zasobów tego terenu na potrzeby wojny. Organizacja polityczna dla tego terytorium obejmowała niemiecką administrację cywilną, nominalnie podlegającą Ministerstwu Rzeszy ds. Okupowanych Terytoriów Wschodnich kierowanym przez nazistowskiego ideologa Alfreda Rosenberga. Faktyczną kontrolę nad RKU sprawował nazistowski urzędnik Erich Koch, mianowany na stanowisko Reichskommissar.

Komplet obiegowych znaczków III Rzeszy z podobizną Adolfa Hitlera Mi. 781-798 oraz Mi. 826-827 z typograficznym nadrukiem UKRAINE.

Wszystkie znaczki czyste , MNH, postfrisch