Opis

DEUTSCHE BESATZUNGSZONE – Komisariat Rzeszy OSTLAND Mi. 1-18 1941

Komisariat Rzeszy Wschód, znany również jako Reichskommissariat Ostland, to nazwa organizmu okupacyjnego powstałego w 1941 roku po agresji III Rzeszy na ZSRR. W skład Komisariatu wchodziły tereny przedwojennej Polski, Białoruskiej SRR i państw bałtyckich.

Komisariat Rzeszy Wschód był pod cywilną administracją niemiecką, nominalnie pod władzą Ministerstwa Rzeszy ds. Okupowanych Terytoriów Wschodnich kierowanego przez ideologa nazistowskiego Alfreda Rosenberga, ale faktycznie kontrolowany przez nazistowskiego urzędnika Hinricha Lohse, mianowanego Reichskommissar.

Główne cele polityczne Niemiec dla Komisariatu Rzeszy, jak określono je w ramach polityki nazizmu dla wschodu ustanowionej przez Adolfa Hitlera, obejmowały ludobójstwo ludności żydowskiej, osiedlenie etnicznych Niemców wraz z wysiedleniem części rdzennej populacji i germanizację reszty ludności. Te polityki dotyczyły nie tylko Komisariatu Rzeszy Wschód, ale także innych niemieckich terytoriów okupowanych przez ZSRR. Przez użycie batalionów policyjnych Ordnungspolizei i Einsatzgruppen A i B, przy aktywnym udziale lokalnych sił pomocniczych, ponad milion Żydów zostało zamordowanych w Komisariacie Rzeszy Wschód.

Seria na wycinkach z kasownikiem Dorpat