Opis

Deutsches Reich Mi 896 400 Jahre Albertus-Universität (Albertina), Königsberg 1944 ** MNH

Albertus-Universität w Królewcu, znana również jako Albertina, została założona w 1544 roku przez księcia Albrechta Pruskiego. Była to jedna z najstarszych uniwersytetów we wschodnich Prusach i odgrywała znaczącą rolę w historii regionu. Początkowo założona jako protestancka uczelnia, przyciągała uczonych i studentów z całej Europy.

Albertina była znana z wybitnych profesorów i absolwentów. Immanuel Kant, słynny filozof, nauczał i działał tam przez większość swojego życia. Inni znani naukowcy, tacy jak matematyk David Hilbert i lekarz Hermann von Helmholtz, również byli związani z uniwersytetem.

W ciągu swojej historii Albertina przeżywała różne przemiany i rozwijała się. Podczas panowania pruskiego, a później niemieckiego, była ważnym centrum nauki i edukacji. W XIX i na początku XX wieku uniwersytet dalej się rozwijał i dostosowywał do nowoczesnych wymagań naukowych.

Podczas II wojny światowej Królewiec został poważnie zniszczony, a uniwersytet również ucierpiał. Po wojnie i podziale Niemiec, Królewiec (obecnie Kaliningrad) przypadł Związkowi Radzieckiemu, a uniwersytet został zamknięty. Tradycje Albertus-Universität są jednak w pewnym sensie kontynuowane przez Bałtycki Uniwersytet Federalny imienia Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)