Opis

KASOWNIK NR 34 Vier Jahre Generalgouvernement Krakau 26. X. 1943

Kasownik upamiętniający IV rocznicę utworzenia Generalnego Gubernatorstwa.

Koperta ofrankowana serią znaczków GG Mi 101-103 Na rewersie kasownik odbiorczy Oranienburg