Opis

DEUTSCHE BESATZUNGSZONE II WELT KRIEG
Reichskommissariat Ostland (Litauen  – Litwa) list lotniczy/ Flugpost Gudziuny Gudžiūnai – Halle 1944

Reichskommissariat Ostland było jednym z okupowanych terytoriów przez III Rzeszę Niemiecką podczas II wojny światowej. Obejmowało ono obszary państw bałtyckich (Łotwa, Litwa i część Estonii) oraz Białorusi i północnej Ukrainy.

Głównym celem Reichskommissariat Ostland było eksploatowanie tych obszarów oraz podporządkowanie ich niemieckiej kontroli, zarówno gospodarczej, jak i administracyjnej. Niemieckie władze okupacyjne dążyły do germanizacji ludności oraz wykorzystywania zasobów naturalnych i siły roboczej dla celów niemieckiego przemysłu wojennego.

Reichskommissariat Ostland było również miejscem masowych zbrodni niemieckich. Na tym obszarze przeprowadzano egzekucje masowe, deportacje ludności, a także utworzono getta żydowskie, z których większość mieszkańców została wysłana do obozów zagłady.

Po klęsce III Rzeszy Niemieckiej, obszar Reichskommissariat Ostland został zajęty przez Armię Czerwoną, co doprowadziło do końca niemieckiej okupacji i podjęcia przez Związek Radziecki administracji nad tymi obszarami.


Gudziuny (lit. Gudžiūnai) – miasteczko na Litwie, położone w okręgu kowieńskim, w rejonie kiejdańskim, nad rzeką Datnówką. Liczy 656 mieszkańców (2001).