Opis

Znaczek Protektorat Böhmen und Mähren BuM / Portomarken Mi. 15 ** MNH 1939

Portomarke für Zustellung zu eigenen Händen des Empfängers  / Znaczek pocztowy dla dostawy do rąk własnych odbiorcy. Oznacza to, że przesyłka jest dostarczana bezpośrednio do odbiorcy, a nie do skrzynki pocztowej czy innego miejsca

All stamps ** MNH