Opis

Okupacja niemiecka I Wojna Światowa -Generalne Gubernatorstwo Warszawskie

Ganzsache całostka Fi. Cp 1 Russisch Polen 1915

Czysta całostka