Opis

Komplet znaczków Protektorat Böhmen und Mähren 1-142 All stamps ** MNH

W skład kolekcji wchodzi komplet wydań Protektorat Czech i Moraw- znaczki 1-142, znaczki urzędowe 1- 24 oraz doręczeniowe 1-15 – wszystkie znaczki czyste **

All stamps **MNH postfrisch. Wszystkie znaczki umieszczone na kartach firmy Leuchtturm.