Opis

Generalgouvernement Pocztówka ZAKOPANE Hotel BRISTOL / Sanatorium Nationalsozialistische Kriegsopferversorgung, NSKOV 1941

National Sozialistische Kriegsopferversorung Narodowo-socjalistyczny związek ofiar wojennych.
Instytucja założona w 1934 roku na terenie III Rzeszy, opiekująca się ofiarami I Wojny Światowej i podlegająca pod NSDAP.

Pocztówka z obiegu pocztowego  wysłana do Berlina.  Ofrankowana znaczkiem GG Mi. 43

2041