Opis

Generalgouvernement – Całostka pocztowa Cp.5 typ I Ganzsache P6 Przyrow über Tschenstochau – Gnesen 1940

Polska karta obiegowa nr 80, na znaku opłaty król Kazimierz Jagiellończyk.  Całostka z obiegu pocztowego wysłana z Przyrowa koło Cęstochowy do Gniezna w Kraju Warty (Warthegau).