Opis

Generalgouvernement – GG – Całostka pocztowa Cp.5 typ I Ganzsache P6 Chelm Lubelski 1941

Polska karta obiegowa nr 80, na znaku opłaty król Kazimierz Jagiellończyk.  Całostka z obiegu pocztowego