Opis

Generalgouvernement opłata radiowa RUNDFUNK A + 4zl MNH

Komplet znaczków opłaty radiowej. 13 kwietnia 1940 roku władze GG wydały rozporządzenie sankcjonujące warunki posiadania radioodbiorników na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Wydawanie zezwoleń na posiadanie radia leżało w gestii Niemieckiej Poczty Wschód (Deutsche Post Osten), a krąg upoważnionych do ich posiadania ograniczał się do ludności narodowości niemieckiej, Volksdeutschów oraz osób kolaborujących z okupantem. Wydawane zezwolenia ściśle określały sposób eksploatacji oraz odpowiedzialność za udostępnianie i przechowywanie odbiorników.

Mint no gum, czyste bez kleju

2068