Opis

Generalgouvernement list Warschau C1 – Kiel Mi 17 1940

Ofrankowany znaczkiem Generalnego Gubernatorstwa Fi. 17 poniżej taryfy pocztowej