Opis

Deutsches Reich Mi 843 / Tag der Verpflichtung der Jugend 1943 ** MNH

Znaczek wydany z okazji “Dnia Zobowiązania Młodzieży” (Tag der Verpflichtung der Jugend)  Była to uroczystość przejścia dla 14-letnich chłopców i dziewcząt z Jungvolk i Jungmädelbund do Hitlerjugend (HJ) i Bund Deutscher Mädel (BDM). Uroczystość ta miała mieć wg ideologii nazistowskiej charakter przełomu w życiu młodych ludzi. Ceremonia ta była nie tylko rytuałem przejścia, ale również narzędziem propagandy narodowosocjalistycznej, mającym na celu zacieśnienie więzi młodzieży z reżimem. W tym dniu młodzież otrzymywała pamiątkowy arkusz z obrazem Führera, co miało na celu utrwalenie ich lojalności wobec reżimu.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)