Opis

Znaczki pocztowe Deutsches Reich Mi 748-749 Wiedereingliederung der Gebiete von Eupen, Malmedy und Moresnet / Przyłączenie do Rzeszy 1940 ** MNH

W 1940 roku Niemcy dokonali ponownej aneksji terenów Eupen, Malmedy i Moresnet, które zostały przekazane Belgii na mocy traktatu wersalskiego w 1920 roku. Proces ten rozpoczął się od dekretu Führera z 18 maja 1940 roku, który oficjalnie przyłączył te obszary do III Rzeszy. Następnie, dekretem z 23 maja 1940 roku, wprowadzono niemieckie prawo na tych terenach i przyznano ich mieszkańcom niemieckie obywatelstwo, z pewnymi ograniczeniami​

Region Eupen-Malmedy-Moresnet był przedmiotem kontrowersji między Niemcami a Belgią już od zakończenia I wojny światowej. Po ponownej aneksji przez Niemcy, wprowadzono niemieckie administracje i prawa, co miało duży wpływ na codzienne życie mieszkańców. Wprowadzono również politykę germanizacji, mającą na celu całkowitą integrację tych terenów z III Rzeszą.

Po zakończeniu II wojny światowej, decyzje o aneksji zostały anulowane, a tereny te ponownie wróciły do Belgii. Proces powojennej dekolonizacji i powrotu do belgijskich administracji wiązał się z licznymi trudnościami, w tym z rozliczaniem kolaboracji z niemieckim okupantem​.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)