Opis

Znaczki Deutsches Reich Mi 689-690 Reichsberufswettkampf 1939 ** MNH

Reichsberufswettkampf (RBW) był ogólnoniemieckim konkursem zawodowym organizowanym w III Rzeszy, mającym na celu propagowanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodzieży. Była to część większej inicjatywy propagandowej mającej na celu wsparcie ideologii nazistowskiej, której celem było stworzenie wykwalifikowanej i ideologicznie lojalnej siły roboczej.

RBW wpisywał się w szerszy program nazistowskiej propagandy, który promował wartość pracy fizycznej i technicznej oraz lojalność wobec państwa. Konkursy te miały na celu nie tylko podniesienie umiejętności zawodowych, ale także umocnienie więzi młodzieży z ideologią narodowosocjalistyczną. Obejmował różne dziedziny zawodowe, w tym rzemiosło, przemysł i rolnictwo. Uczestnicy byli oceniani zarówno pod kątem umiejętności praktycznych, jak i teoretycznej wiedzy zawodowej. Konkursy odbywały się na różnych szczeblach – od lokalnych po ogólnokrajowe.

Uczestnikami byli głównie młodzi ludzie, którzy byli członkami organizacji młodzieżowych, takich jak Hitlerjugend. Konkursy miały motywować młodzież do doskonalenia się w swoich zawodach i zachęcać do dalszego rozwoju zawodowego.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)