Opis

Znaczki Deutsches Reich Mi 684-685 / Volksabstimmung im Sudetenland / Plebiscyt w Kraju Sudeckim 1938 **MNH

Plebiscyt w kraju sudeckim (Sudetenland) był postulowanym, aczkolwiek nigdy niezrealizowanym wydarzeniem, które miało na celu określenie przyszłości tego regionu zamieszkanego przez ludność niemieckojęzyczną. W latach 30. XX wieku kontekst geopolityczny i narodowościowy doprowadził do napięć, które znalazły swoje apogeum w politycznych dążeniach Adolfa Hitlera i miejscowych przywódców niemieckich.

Po zakończeniu I wojny światowej i upadku Austro-Węgier, region Sudetów, zamieszkany w większości przez ludność niemieckojęzyczną, został włączony do nowo powstałej Czechosłowacji. Stanowiło to około 3 miliony mieszkańców niemieckiego pochodzenia, którzy poczuli się marginalizowani w nowym państwie.

W latach 30. XX wieku, w obliczu wzrostu wpływów hitlerowskich Niemiec, pogłębiały się napięcia między mniejszością niemiecką w Sudetach a władzami czechosłowackimi. Konrad Henlein, lider Sudetendeutsche Partei (Partii Niemców Sudeckich), wykorzystywał te napięcia do budowania ruchu na rzecz przyłączenia Sudetów do Niemiec.

Konrad Henlein i jego Sudetendeutsche Partei domagali się szerokiej autonomii dla Niemców sudeckich oraz przeprowadzenia plebiscytu, który miałby zdecydować o przyszłości regionu. Plebiscyt miał na celu legitymizację dążeń do przyłączenia Sudetów do III Rzeszy, stanowiąc jednocześnie formę nacisku na rząd czechosłowacki oraz społeczność międzynarodową.

Zamiast plebiscytu, doszło do Układu monachijskiego, podpisanego 30 września 1938 roku przez przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Na mocy tego układu Czechosłowacja została zmuszona do odstąpienia Sudetów Niemcom bez konsultacji z rządem czechosłowackim i bez przeprowadzenia plebiscytu. Układ ten miał na celu zapobieżenie wybuchowi wojny, jednak w rzeczywistości tylko opóźnił konflikt.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)