Opis

DEUTSCHE BESATZUNGSZONE – ELSASS / Okupacja niemiecka Alzacja Mi. 1-16 na liście Strasburg – Stuttgart 1940

Alzacja, będąca terenem spornym między Francją a Niemcami, była przedmiotem sporów i konfliktów już od XIX wieku. Po zakończeniu I wojny światowej w 1918 roku Alzacja została przyłączona do Francji na mocy traktatu wersalskiego. Okupacja niemiecka Alzacji podczas II wojny światowej rozpoczęła się wraz z niemiecką inwazją na Francję 10 maja 1940 roku. Alzacja, będąca strategicznym regionem na granicy francusko-niemieckiej, została szybko zdobyta przez niemieckie wojska. W wyniku sukcesów militarnej ofensywy niemieckiej Francja skapitulowała 22 czerwca 1940 roku. odczas okupacji Alzacji Niemcy wprowadzili restrykcyjne prawo, prześladowania oraz ekonomiczną i kulturową germanizację. Alzacja była traktowana jako część tzw. „Wielkiego Niemiec” (Großdeutschland), a miejscowa ludność była zmuszana do podporządkowania się polityce nazistowskiej. Okupacja trwała aż do wyzwolenia przez aliantów podczas bitwy o Alzację (listopad 1944- luty 1945)

Koperta z obiegu pocztowego