Kolekcje GG

Karta rozpoznawcza - Kennkarte

GG-kennkarteNa mocy dekretu gubernatora Hansa Franka od XI 1939r., władze okupacyjne przystąpiły do obowiązkowej wymiany dokumentów tożsamości dla wszystkich nie-niemieckich obywateli Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli piętnasty rok życia.

Czytaj więcej...

Banknoty Generalnego Gubernatorstwa

Generalna Gubernia 500zl 1940

We wrześniu 1939 roku zasoby Banku Polskiego ewakuowano przez Rumunię do Francji, następnie zaś do Wielkiej Brytanii, gdzie pozostały przez cały okres wojny. Razem z zasobami pieniężnymi za granicę wywieziono także projekty matryc co uniemożliwiło Niemcom wznowienie druku pieniądza.

Czytaj więcej...

Znaczki premiowe Generalnego Gubernatorstwa

Zaraz po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa w X 1939 roku, władze okupacyjne przejęły cały majątek Rzeczypospolitej, w tym także monopole oddając je pod kuratelę Generalnej Dyrekcji Monopoli Generalnego Gubernatorstwa.

Czytaj więcej...

Znaczki opłaty radiowej

znaczki oplaty radiowejW celu całkowitego odcięcia mieszkańców zajetych terenów Polski od informacji z zewnątrz, władze okupacyjne zarządziły w grudniu 1939 r. całkowitą konfiskatę aparatów radiowych należących do ludności polskiej. Ostateczny termin zdawania odbiorników w siedziach policji niemieckiej upływał dnia 25 stycznia 1940r., a za zatrzymanie radia groziła kara więzienia.

Czytaj więcej...

Naszywka na mundur Deutsche Post Osten

naszywka-deutsche-post-osten-1Naszywka noszona na rękawach mundurów przez funkcjonariuszy Niemieckiej Poczty Wschód Deutsche Post Osten  Generalnym Gubernatorstwie. Zdjęcia pochodzą z kolekcji Johna Telesmanicha

Czytaj więcej...

Karta pracy - Arbeitskarte

arbeitskarte 01Jednym z pierwszych rozporządzeń Generalnego Gubernatora Hansa Franka było wprowadzenie obowiązku pracy dla Polaków w wieku od 18 do 60 lat. 12 XII 1939r. obowiązek pracy został rozszerzony o osoby małoletnie w wieku 14-18 lat, a w przypadku osób pochodzenia żydowskiego - już od lat 12.

Czytaj więcej...

Skrzynka pocztowa Deutsche Post Osten

01Jest to skrzynka na listy z napisem "Deutsche Post Osten", w oryginalnej farbie i dość dobrze zachowana. Pochodzi z gminy Nielisz pow. Zamość. Skrzynka pochodzi z kolekcji p. Huberta Chwedyka

Czytaj więcej...

Kolejna skrzynka pocztowa DPO

001Pan Daniel Bienek przesłał mi zdjęcia posiadanej przez siebie skrzynki pocztowej Deutsche Post Osten, różniącej się od tej już zamieszczonej na stronie. Zapraszam do przeczytania opisu tego eksponatu

Czytaj więcej...