POZIOM POWIATÓW

KRAKÓW
1 starosta miejski Stadthauptmann w Krakowie, 12 starostw powiatowych

WARSZAWA
1 starosta miejski w Warszawie, 9 starostw powiatowych

LUBLIN
1 starosta miejski w Lublinie, 10 starostw powiatowych

RADOM
3 starostwa miejskie (Radom, Kielce, Częstochowa), 10 starostw powiatowych

GALICJA
1 starosta miejski we Lwowie, 15 starostw powiatowych

POLICJA
Dowódca policji powiatowej
Żandarmeria

GMINY
Komisarz miasta
Burmistrzowie (miasta przynależące do powiatu)
Policja: kompanie żandarmerii

Komisarz wiejski Landkomissar
wójt (gmina wiejska)
sołtys (wieś)
policja: posterunki żandarmerii

 

Źródło: Dieter Schenk, Hans Frank, Biografia generalnego gubernatora, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.