WYDZIAŁY GŁÓWNE I PREZYDENCI WYDZIAŁÓW

a) administracja wewnętrzna
Eberhart Westerkamp
dr Ludwig Siebert (SS-Oberführer, 1944 zastępca Gauleitera)
dr Ludwig Losacker (SS-Obersturmbannführer)
Harry Georg von Crausshaar (SS-Brigadeführer)

Wydział zdrowia (zwalczanie tyfusu plamistego w gettach)
dr Jost Walbaum
Inne wydziały, m.in.: sprawy policyjne, Sonderdienst, służba budowlana
Referat: sprawy żydowskie

b) finanse
dr Alfred Spindler
dr Hermann Senkowsky (SS-Oberführer)
Dyrekcja generalna monopoli

c) wymiar sprawiedliwości
Kurt Wille
Wydziały, m.in.: więziennictwo, sady specjalne

d) gospodarka
dr Walter Emmerich
Wydziały, m.in.: administracja powiernicza

e) aprowizacja i rolnictwo
Karl Naumann (SS-Standartenführer)
Hellmut Körner (SS-Brigadeführer)

f) leśnictwo
dr Kurt Eissfeldt

g) praca
dr Max Frauendorf (SS-Obersturmbannführer)
Alexander Rhetz (kierownik)
Wilhelm Struve (SA-Oberführer)

h) propaganda
dr Max Du Prel (SS-Sturmführer)
Wilhelm Ohlenbusch
Wydziały, m.in.: rasa, propaganda, kultura, film, radio

i) nauka i szkolnictwo
dr Kajetan Mühlmann (SS-Oberführer)
dr Adolf Watzke
dr Ludwig Eichholz (SS-Obersturmbannführer)

k) budownictwo
Theodor Bauder
Dyrekcja budowlana generalnego gubernatora

l) koleje
Adolf Gerteis

m) poczta (Deutsche Post Osten)
dr Richard Lauxmann

WYŻSI DOWÓDCY SS i POLICJI Ost – HSSPF

Friedrich Wilhelm Krüger, sekretarz stanu, SS-Obersgruppenführer, generał policji (sekretarz stanu od maja 1942)
Wilhelm Koppe, sekretarz stanu, SS-Obersgruppenführer, generał policji (sekretarz stanu od 10.11.1943)
siedziba: Kraków, budynek rządu Außenring 46

DOWÓDCY POLICJI PORZĄDKOWEJ – BdO (generałowie policji)
Herbert Becker
Karl Riege
Rudolf Friedrich Müller
Gerhard Winkler
Hans Dietrich Grünwald
Emil Höring

DOWÓDCY POLICJI BEZPIECZEŃSTWA i SD – BdS SS-Brigadeführer
Bruno Streckenbach
dr Eberhard Schöngarth

Walter Bierkamp