Wg stanu na dzień 1.6.1940 r. działało w Generalnym Gubernatorstwie 731 placówek pocztowych:

  • 81 urzędów pocztowych,
  • 78 urzędów filialnych
  • 572 biur, agencji i pośrednictw,

01

Przed wprowadzeniem odrębnych znaczków, na terenie GG były w użyciu znaczki Niemiec z 1933-34 r. z portretem Hindenburga w medalionie (Mi 512-528), wykonane wg projektu K. Goetza przez Drukarnię Rzeszy w Berlinie.  Zostały one formalnie wycofane z obiegu w GG w dniu 31.12.1939 r., lecz DPO tolerowała ich użycie i później. Sporadyczne używano także innych znaczków Niemiec, a później również znaczków z nadrukami: Ukraine i Ostland

W początkowym okresie kasowano znaczki pocztowe i znaki opłaty na całostkach różnego rodzaju kasownikami prowizorycznymi, jak: stemple polskie nie zmienione i zmienione (niekiedy z usuniętymi wszystkimi napisami). jedno- dwu- lub trzywierszowe stemple w ramce lub bez, metalowe lub kauczukowe albo wycięte w gumie, linoleum lub drewnie, pieczęcie służbowe podłużne lub okrągłe (m.in. z godłem, bez nazwy miejscowości, tylko z numerem) itp., uzupełniane datą dobijaną dodatkowym stemplem lub wpisywaną odręcznie.

Od 1.4.1940 r. wprowadzono do użycia w urzędach, w tym także  także filialnych i biurach pocztowych znormalizowane datowniki typu ogólnoniemieckiego z nazwą miejscowości (koliste podwójne poprzeczkowe). Od jesieni 1940 r. rozpoczęto równolegle wprowadzać datowniki również tego typu lecz wzoru zbliżonego do dawnych polskich.

 Po rozpoczęciu działań wojennych z ZSRR w czerwcu 1941r. i zajęciu części jego terytorium, włączone zostały do GG tereny dawnych województw: lwowskiego -na wschód od Sanu, tarnopolskiego oraz stanisławowskiego, jako tzw. dystrykt Galicji z siedzibą władz administracyjnych we Lwowie. Jednocześnie powiększono obszar dystryktu krakowskiego o pas ziem na wschodnim brzegu Sanu.Po włączeniu dystryktu Galicji, Generalne Gubernatorstwo liczyło 145 tys. km² i ok. 16.5 mln ludności.

W miarę powstawania tam sieci DPO w placówkach pocztowych na terenach przyłączonych do GG stosowano w 1941 r. i częściowo jeszcze w początkach 1942 r. różnego rodzaju kasowania prowizoryczne.

 Począwszy od lata 1941 r. rozpoczęto w całym GG wprowadzać znormalizowane datowniki z nazwą dystryktu – ten typ utrzymał się w użyciu do końca okupacji.