TARYFA OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE ZAGRANICZNYM

 W obrocie z zagranicą (z państwami satelickimi, okupowanymi przez wojska niemieckie i neutralnymi):

 list wagi do 20 g
 – do Węgier  40 gr.
 – do innych krajów  50 gr.
 karta pocztowa
 – do Węgier  20 gr.
 – do innych krajów  30 gr.
 druki za każde 50 g  10 gr.
 polecenie przesyłki
 60 gr.

Przesyłki za granicę podlegały cenzurze wojskowej, która wykonanie swoich czynności poświadczała odbitkami odpowiednich pieczątek i zalepkami.
Na identycznych zasadach jak w Niemczech, opłat za paczki, przekazy pieniężne oraz listy wartościowe dokonywano również znaczkami pocztowymi.