Filatelistyka

Fałszywe znaczki i kasowniki Generalnego Gubernatorstwa

blok falsNa aukcjach internetowych coraz częściej spotkać można fałszywe znaczki Generalnego Gubernatorstwa. Do niedawna fałszerstwa dotyczyły właściwie tylko znaczka dywersyjnego z Hansem Frankiem oraz niewprowadzonej do obiegu serii tzw. "Górali" W ostatnich miesiącach można zaobserwować jednak prawdziwy wysyp nowych pozycji preparowanych na szkodę filatelistów. Pojawiły się nowe kasowniki okolicznościowe, bloczki i arkusiki, a nawet nowy znaczek!

Czytaj więcej...

Odmiany wydania przedrukowego 14-39 z 1940 roku

odmiany-seria-14-39W marcu 1940 r. niemieckie władze okupacyjne skorzystały ze znajdujących się w magazynach Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zapasów polskich znaczków opłaty i dopłaty z lat 1937-1939, nadrukowując na napis „General-Gouvernement" oraz "gapę"godło niemieckie ze swastyką. W śród znaczków tych można wyróżnić 3 podstawowe odmiany.

Czytaj więcej...

Znaczek i arkusz 104 400-setna rocznica śmierci Mikołaja Kopernika

I-2maju 1943 r. przypadła 400-setna rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, którą władze Generalnego Gubernatorstwa skwapliwie wykorzystały do przestawiania jego osoby jako wybitnego „niemieckiego astronoma".

Czytaj więcej...

Historia poczty w Generalnym Gubernatorstwie 1939-45

listonosz-doutsche-post-osten-2Już w 1938 roku Niemcy rozpoczęli przygotowania organizacyjne do uruchomienia poczt, na wypadek okupacji terenu państw sąsiednich. Po zajęciu Sudetów, a później Czechosłowacji powstała Niemiecka Poczta Urzędowa - Deutsche Dienst Post, obsługującą przede wszystkim okupantów, jak również ludność podbitych terenów. 

Czytaj więcej...

Znaczki pocztowe Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945

znaczki-smallW okresie swojej działalności na terenie Polski (1939 -1944), Deutsche Post Osten wydała: 125 znaczków opłaty (w tym 39 znaczków przedrukowanych oraz 86 z serii definitywnych Generalnego Gubernatorstwa), 4 znaczki doręczeniowe oraz 36 znaczków urzędowych.

Czytaj więcej...

Kasowniki okolicznościowe Generalnego Gubernatorstwa 1939 -1944

 

kasownik-amtsamtritt-generalgouvernement-1Na kolejnych stronach znajdują się opisy oraz skany kasowników okolicznościowych wydawanych przez Deutsche Post Osten dla terenów Generalnego Gubernatorstwa. Kasowniki zostały podzielonych na lata wydania a ich numeracja oparta na katalogu Fischer tom II 2006.

Czytaj więcej...

Wartość znaczków Generalnego Gubernatorstwa

znaczkiCzęsto otrzymuję maile z prośbami o wycenę zbiorów. Dlatego postanowiłem przygotować krótki spis w którym znajdują się ceny znaczków pocztowych Generalnego Gubernatorstwa oraz ogólne informacje jakie mogą się przydać osobom pragnącym wycenić posiadane kolekcje znaczków – nie tylko z okresu II Wojny Światowej

Czytaj więcej...

Numeracja znaczków GG w katalogach

katalogiNumeracja znaczków generalnego gubernatorstwa w katalogach Fischer, Stanley Gibbons, Scott i Michel

W zależności od posiadanego katalogu numeracja znaczków Generalnego Gubernatorstwa jest różna. Poniżej znajduje się zestawienie numerów katalogowych znaczków GG w 4 najbardziej popularnych wydawnictwach katalogowych:

Czytaj więcej...

Całostki pocztowe Generalnego Gubernatorstwa

generalna-gubernia-calostka-koperta-ck2Całostka to walor pocztowy z nadrukowanym znakiem opłaty. Poczta niemiecka w Generalnym Gubernatorstwie stosowała następujące typy całostek:

Czytaj więcej...

Formularze pocztowe Deutsche Post Osten

telegram-deutsche-post-ostenW czasie swojej działalności na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Deutsche Post Osten stosowała własne druki pocztowe  - czyli wzory dokumentów do zamówienia oraz wykonania określonej usługi pocztowej.  

Czytaj więcej...

Pocztówki propagandowe Generalnego Gubernatorstwa

karta propagandowa Generalna GuberniaDla dodatkowego uświetnienia obchodzonego wydarzenia razem z kasownikiem okolicznościowym przez Deutsche Post Osten wydawane były również propagandowe karty pocztowe.

Czytaj więcej...

Przywieszki na znaczkach Generalnego Gubernatorstwa

 generalgouvernement-przywieszka-PW1Arkusze znaczków GG posiadają na marginesach emblematy, napisy oraz oznaczenia sektorów. Wśród znaczków Generalnego Gubernatorstwa wyróżnić można 4 typy przywieszek:

Czytaj więcej...

Frankatury mechaniczne Deutsche Post Osten

frankatura-mechaniczna-gg-nr-9 1Obok datowników ręcznych DPoutsche Post Osten stosowała również w niektórych dużych urzędach pocztowych Generalnego Gubernatorstwa datowniki maszynowe czyli frankatury mechaniczne z maszyn Frankotyp GmbH z Berlina.

Czytaj więcej...