6 03, 2013

Być świadkiem Zagłady – konferancja naukowa w 70 rocznicę powstania w Gettcie

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Być świadkiem Zagłady”. W w 70. [...]