I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej 12-13.11.15 Toruń

kongres historykow konspiracji niepodleglosciowejInstytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w I Kongresie Historyków Konspiracji Niepodległościowej „25 lat niezależnych badań naukowych nad konspiracją niepodległościową 1939–1945. Ludzie, instytucje i wydarzenia”.

 

Wśród prelegentów  Kongresu:

s. Wiesława Chwedoruk (Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczecia N. M. P. (Zgromadzenie Sióstr N.P.N.M.P., Szymanów) - Zaangażowanie Zgromadzenia Sióstr N.P. N.M.P. w działalność konspiracyjną w latach 1939-1945

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof) - Co gestapo wiedziało o Polsce Podziemnej? Nieznany dokument niemiecki. Protokół z przesłuchania Czesława Kublickiego - członka Organizacji Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny (Polska Organizacja Narodowo-Syndykalistyczna) - referat,

prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof) - Polska Armia Ludowa. Geneza i specyfika organizacji (referat),

dr Zbigniew Girzyński (UMK Toruń) - Zaangażowanie duchowieństwa katolickiego w konspirację niepodległościową na Pomorzu w latach 1939-1945 (referat),

dr hab. Waldemar Grabowski (IPN W-wa) - Polskie Państwo Podziemne: stan wiedzy - kierunki potrzebnych badań (referat),

dr Ksawery Jasiak (IPN Opole) - Konterfekt ze skazą - ppor. AK Bronisław Skura-Skoczyński ps. Robotnik, Trojan, Ignac (1909-1962) - referat,

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (WSG Bydgoszcz) - Waldemar Szwiec (1915-1943) z Torunia - portret cichociemnego (referat),

dr Joanna Kozłowska (Uniwersytet Warszawaski) - Okręg Wileński Armii Krajowej w 1943 roku na podstawie raportów polskiego podziemia

Agnieszka Łuczywek (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Toruń) - Mali żołnierze. Rola dzieci w konspiracji niepodległościowej lat II wojny światowej (warsztat),

Eugenia Maresch (Studium Polski Podziemnej w Londynie) - "U źródeł" czyli działalność SPP w Londynie

dr Janusz Marszalec (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) - Partyzantka w Polsce 1939-1945. Przegląd stanu wiedzy i perspektywy badawcze (referat),

Joanna Morowiec (Muzeum AK Kraków) - Działalność Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (referat),

Katarzyna Mazur (Muzeum AK Kraków) - W szeregach Armii Krajowej (warsztat),

Anna Mikulska (FGEZ) - Polki w podziemnej armii. Kim były, co robiły i jaki los je spotkał (warsztat),

dr Katarzyna Maniewska i dr Kamila Churska-Wołoszczak (IPN Bydgoszcz) - Konspiracja pomorska ZWZ/AK (1940-1944) - warsztat (szkoły ponadgimnazjalne)

dr Katarzyna Minczykowska (FGEZ Toruń) - Łączność zagraniczna KG ZWZ-AK. Stan badań (komunikat),

dr Krzysztof Osiński (IPN Bydgoszcz) - Leszek Biały "Jakub", "Radius" (1919-1945). Sylwetka pomorskiego konspiratora (referat),

dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof) - Książki, relacja, archiwa i co z tego wynika? Wykorzystanie biografii świadków historii i członków konspiracji w działalności edukacyjnej na przykładzie Muzeum Stutthow w Sztutowie (referat),

dr Alicja Paczoska-Hauke (IPN Bydgoszcz) - Żołnierze podziemia niepodległościowego pochowani na "Bydgoskiej łaczce" (referat),

dr Dominika Pasich (Kraków) - Działalność I konspiracji na terenie powiatu olkuskiego w latach 1939-1945 (referat),

Joanna Raftopulos i Artur Wodzyński  (MIIWŚ) - Partyzancka Dola". Życie codzienne partyzantów polskich w czasie II Wojny Światowej (warsztat),

dr Ewa Rzeczkowska (KUL) - "Nie tylko Szare Szeregi". Harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej (referat),

ks. dr Maciej Sadowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków) - Udział redemptorystów polskich w ruchu oporu i tajnym nauczaniu w latach II wojny światowej

Elżbieta Skerska (FGEZ) - Zostań kryptologiem Armii Krajowej na Pomorzu (warsztat/szkoły gimnazjalne)

dr Marek Szymaniak (IPN Bydgoszcz), Józef Gruss „Stanisław”, „Józef” (1897–1969). Szef wywiadu Pomorskiego Okręgu ZWZ–AK. Sylwetka konspiratora i jego dramatyczne losy po II wojnie światowej (referat),

Wirginia Węglińska (Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie) - Historia 40 łączniczek i sanitariuszek osadzonych 29 września 1944 r. w KL Stutthof (referat)

Dorota Zawacka-Wakarecy (FGEZ) - 25 lat działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (prezentacja).